Sök efter tagg: "lup"

LUP - skicka kursplan till KUS

Filmen visar hur du skickar in en kursplan till Kursplaneutskottet (KUS)

Uppladdad av  Henrik Jakobsson Spelar

LUP - revidera kursplan ny ladokversion (ändra examinationer)

Filmen visar hur du reviderar en kurs och ändrar moduler (examinationer)

Uppladdad av  Henrik Jakobsson Spelar

LUP - lägga in moduler (examinationer) i kursplan

Filmen visar hur du lägger in moduler (examinationer) i en kursplan

Uppladdad av  Henrik Jakobsson Spelar

LUP - revidera kursplan befintlig Ladokversion

Filmen beskriver hur du reviderar en kursplan i befintlig Ladokversion, dvs utan att ändra examinationerna.

Uppladdad av  Henrik Jakobsson Spelar

Lägga in ny kursplan i "LUP"

Filmen beskriver hur du lägger in en ny kursplan i Ladok utbildningsplanering (LUP)

Uppladdad av  Henrik Jakobsson Spelar