Aktuell forskning: Varför misslyckas megaprojekt?

Uppladdad av Hanna Wallén